نمایش 1–6 از 7 نتیجه

کاربرگ فعل کمکی did زمان گذشته ساده پایه هشتم تا دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای

کاربرگ فعل کمکی did زمان گذشته ساده پایه هشتم تا دوازدهم

24 ساعت
0
رایگان!

کاربرگ فعل کمکی do زمان حال ساده پایه هشتم تا دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای

کاربرگ فعل کمکی do زمان حال ساده پایه هشتم تا دوازدهم

24 ساعت
0
رایگان!

کاربرگ فعل کمکی does زمان حال ساده پایه هشتم تا دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای

کاربرگ فعل کمکی does زمان حال ساده پایه هشتم تا دوازدهم

24 ساعت
0
رایگان!

زمان حال ساده و قید های تکرار پایه هشتم تا دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای

زمان حال ساده و قید های تکرار پایه هشتم تا دوازدهم

24 ساعت
0
رایگان!

نمونه سوالات افعال To be پایه هفتم تا دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای

نمونه سوالات افعال To be پایه هفتم تا دوازدهم

24 ساعت
0
رایگان!

نمونه سوال حال ساده و عبارات سوالی Wh پایه هشتم تا دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای

نمونه سوال حال ساده و عبارات سوالی Wh پایه هشتم تا دوازدهم

24 ساعت
0
رایگان!

نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه هشتم