در حال نمایش 5 نتیجه

کاربرگ فعل کمکی did زمان گذشته ساده پایه هشتم تا دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای

کاربرگ فعل کمکی did زمان گذشته ساده پایه هشتم تا دوازدهم

24 ساعت
0
رایگان!

کاربرگ فعل کمکی do زمان حال ساده پایه هشتم تا دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای

کاربرگ فعل کمکی do زمان حال ساده پایه هشتم تا دوازدهم

24 ساعت
0
رایگان!

نمونه سوال آینده قطعی be going to پایه یازدهم و دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای

نمونه سوال ترکیبات be going to پایه یازدهم و دوازدهم

24 ساعت
0
رایگان!

کاربرگ فعل کمکی does زمان حال ساده پایه هشتم تا دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای

کاربرگ فعل کمکی does زمان حال ساده پایه هشتم تا دوازدهم

24 ساعت
0
رایگان!

زمانها در زبان انگلیسی